Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19/2010: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΙΓΙΟΥ
Αίγιο 18/6/2010
Αρ. Πρωτ.: 19
   Δ/νση:Πάροδος Π. Μελά Αίγιο
   Τ.Κ. 25100
   Πληροφορίες: Χρ. Καραμάνος
   τηλ. 6974071180
ΠΡΟΣ: Δήμο Αιγίου
                                 ΕΝΤΑΥΘΑ


ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση εγγράφων και αποφάσεων για μετατροπή του κτιρίου της οδού Δεσποτοπούλων από Σχολείο σε Μουσείο»


Μετά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγίου που πραγματοποιήθηκε στις 28-5-2010, και με δεδομένα τα όσα ακούστηκαν σχετικά με την λειτουργία του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αιγίου, σας παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε όλα τα σχετικά έγγραφα με τα οποία αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε η μετατροπή του κτιρίου της οδού Δεσποτοπούλων από 4Ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου σε Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου. Επικεντρώνουμε κυρίως την προσοχή σας στο χρονικό διάστημα των ετών 1996 έως 1998.
Επίσης παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε αντίγραφο της απόφασης αριθ. 359/1996 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, καθώς και το σχετικό ΦΕΚ αριθ. Β/395/16-5-1997.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.


Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος


Καραμάνος Χρήστος
Η Γεν. Γραμματέας


Πανοπούλου - Κατσιγιάννη  Ευαγγελία

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18/2010: ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΙΓΙΟΥ
Αίγιο 18/6/2010
Αρ. Πρωτ.: 18
   Δ/νση:Πάροδος Π. Μελά Αίγιο
   Τ.Κ. 25100
   Πληροφορίες: Χρ. Καραμάνος
   τηλ. 6974071180
ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ν.Α. Αχαΐας

ΠΑΤΡΑ

ΚΟΙΝ: Γραφείο κ. Νομάρχη

ΘΕΜΑ: «Αυτοψία στο κτίριο που φιλοξενεί το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου»
ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. Η9086/3-12-2004


Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγίου που πραγματοποιήθηκε στις 28-5-2010, ο Σύλλογός μας αιτήθηκε τη μεταφορά του 4ου Δημοτικού Σχολείου στο παλαιό του κτίριο, στο νεοκλασικό δηλαδή της οδού Δεσποτοπούλων στο Αίγιο, στο οποίο στεγαζόταν μέχρι το σεισμό του 1995 και για περίπου 100 χρόνια. Σημειωτέον ότι το κτίριο, μετά το σεισμό, επισκευάστηκε από την Υπηρεσία σας και παραδόθηκε για σχολική χρήση, αλλά ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο έγινε αλλά έκτοτε φιλοξενεί το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου.
Με δεδομένα ότι: α) το Δημοτικό Συμβούλιο αμφισβήτησε τη στατικότητα του κτιρίου και ζήτησε να γίνει ο σχετικός έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας, β) το κτίριο καθημερινά το επισκέπτονται εκατοντάδες παιδιά και γ) ο Σύλλογός μας αποφάσισε να ζητήσει εκ νέου τη μεταστέγαση του Σχολείου στο χώρο του, σας ζητούμε επειγόντως να ενεργήσετε προκειμένου να αποσταλεί κλιμάκιο μηχανικών της Υπηρεσίας σας και να πραγματοποιήσει έλεγχο στατικότητας του κτιρίου. Στη συνέχεια να μας γνωστοποιήσετε το πόρισμα προκειμένου να διεκδικήσουμε εκ νέου τη μεταφορά του Σχολείου μας στο φυσικό του χώρο.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.


Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος


Καραμάνος Χρήστος
Η Γεν. Γραμματέας


Πανοπούλου - Κατσιγιάννη  Ευαγγελία

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17/2010: ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΙΓΙΟΥ
Αίγιο 18/6/2010
Αρ. Πρωτ.: 17
   Δ/νση:Πάροδος Π. Μελά Αίγιο
   Τ.Κ. 25100
   Πληροφορίες: Χρ. Καραμάνος
   τηλ. 6974071180
ΠΡΟΣ: Πρ/νο 2ου  Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ: 1) Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας
Γούναρη 217 Πάτρα
2) Δ/ντή 4ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου
ΘΕΜΑ: «Επάρκεια κτιρίου για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών»
ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 1666/21-10-2003


Σας υπενθυμίζουμε ότι έπειτα από τον καταστρεπτικό σεισμό του 1995, το 4ο Δημοτικό Σχολείο λειτούργησε «προσωρινά» στη σημερινή του θέση, σε τσίγκινα δηλαδή παραπήγματα και σε συνθήκες πρωτόγονες και σίγουρα αντιεκπαιδευτικές, αφού στερείται των απολύτως αναγκαίων (προαύλιο, αίθουσα ξένων γλωσσών, αίθουσα Η/Υ, αίθουσα εορτών – ομιλιών, στέγαστρο για γυμναστική κ.ά.). Επειδή λοιπόν η προσωρινή αυτή κατάσταση παγιώθηκε και επειδή δεν μπορούμε πλέον να ανεχόμαστε το γεγονός ότι τα δικά μας παιδιά αντιμετωπίζονται μειονεκτικά από την τοπική κοινωνία, κινούμαστε και πάλι προς την κατεύθυνση της μεταστέγασης του Σχολείου στο παλαιό του κτίριο.
Με το παρόν έγγραφό μας λοιπόν θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να ερευνήσετε και να μας απαντήσετε εγγράφως για το αν το νεοκλασικό κτίριο της οδού Δεσποτοπούλων στο Αίγιο, στο οποίο μέχρι το σεισμό του 1995 στεγαζόταν το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου και το οποίο σήμερα φιλοξενεί το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου, μπορεί να καλύψει (αφού βέβαια γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις μετά την αποχώρηση του Μουσείου και τη μεταστέγασή του κάποιο άλλο οίκημα), τις βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ένα σύγχρονο 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο. Τονίζουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι το κτίριο αυτό παραδόθηκε για σχολική χρήση μετά την επισκευή του από τη Δ/νση Έργων της Νομαρχίας.
Σας παρακαλούμε επίσης να το συγκρίνετε με το υπάρχον Σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη σας ότι:
1)     Η κατασκευή ενός νέου μεγάλου και σύγχρονου διδακτηρίου θα ήταν ευχή όλων μας, αλλά σήμερα καθίσταται αδύνατη καθώς είναι γνωστή η αδυναμία του Ο.Σ.Κ. να χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέου Σχολείου λόγω της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας.
2)     Χρονικά η κατασκευή νέου Σχολείου θα ξεπερνούσε τα 25 με 30 χρόνια σύμφωνα με στοιχεία που είχε δώσει παλαιότερα ο Ο.Σ.Κ. καθώς προηγούνται χρονικά άλλα Σχολεία του Νομού.
3)     Επιπλέον δεν υπάρχει η απαραίτητη από το νόμο οικοπεδική έκταση στα όρια που καλύπτει χωροταξικά το 4ο Δημοτικό Σχολείο.
Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.


Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος


Καραμάνος Χρήστος
Η Γεν. Γραμματέας


Πανοπούλου - Κατσιγιάννη  Ευαγγελία

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16/2010: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΙΓΙΟΥ
Αίγιο 18/6/2010
Αρ. Πρωτ.: 16
   Δ/νση:Πάροδος Π. Μελά Αίγιο
   Τ.Κ. 25100
   Πληροφορίες: Χρ. Καραμάνος
   τηλ. 6974071180
ΠΡΟΣ: Πυροσβεστική Υπηρεσία
              Υπ/νση Αιγίου
ΕΝΤΑΥΘΑ
ΘΕΜΑ: «Συνθήκες πυρασφάλειας Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου»

Σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε με έγγραφό σας αν το νεοκλασικό κτίριο της οδού Δεσποτοπούλων στο Αίγιο στο οποίο μέχρι το σεισμό του 1995 στεγαζόταν το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου και το οποίο σήμερα φιλοξενεί το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου που καθημερινά το επισκέπτονται εκατοντάδες μικροί μαθητές Δημοτικών Σχολείων, πληροί όλες τις απαραίτητες από το νόμο και σύγχρονες συνθήκες πυρασφάλειας (π.χ. έξοδο κινδύνου, πυροσβεστική φωλιά, πυροσβεστήρες κ.ά.) καθώς και αν διαθέτει το ανάλογο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουμε νόμιμα.


Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος


Καραμάνος Χρήστος
Η Γεν. Γραμματέας


Πανοπούλου - Κατσιγιάννη  Ευαγγελία

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15/2010: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΙΓΙΟΥ
Αίγιο 28/5/2010
Αρ. Πρωτ.: 15
   Δ/νση:Πάροδος Π. Μελά Αίγιο
   Τ.Κ. 25100
   Πληροφορίες: Χρ. Καραμάνος
   Πρόεδρος Συλλόγου
   τηλ. 6974071180
ΠΡΟΣ: 1) Εφημερίδα «ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ»
2) Εφημερίδα «ΑΙΓΙΟΧΟΣ»
3) Εφημερίδα «ΠΡΩΤΗ της Αιγιάλειας»
4) Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ της Αιγιάλειας»
5) Εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ της Αιγιάλειας»
6) Εφημερίδα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
ΕΝΤΑΥΘΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σήμερα Παρασκευή 28/5/2010 συζητήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγίου η αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου με θέμα την επιστροφή του Σχολείου από τα τσίγκινα παραπήγματα του προαύλιου χώρου του 2ου Γυμνασίου, στο φυσικό του χώρο, στο κτίριο δηλαδή της οδού Δεσποτοπούλων. Στο κτίριο, στο οποίο λειτούργησε επί έναν περίπου αιώνα και το οποίο από το 1997 μετά τις εργασίες ανακατασκευής του, παραδόθηκε από τη Δ/νση Έργων της Νομαρχίας για σχολική χρήση αλλά παραδόξως αντί για παιδιά φιλοξενεί μουσειακά εκθέματα!
Κατά τη συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούσαμε έκπληκτοι από πολλούς ότι το κτίριο αυτό είναι ερείπιο(!), ότι δεν έχει πιστοποιητικό στατικής επάρκειας μέχρι τώρα και ότι επιπλέον έχει βαρύτατα στατικά προβλήματα  και προβλήματα ασφαλείας, παρά το ότι εδώ και 13 χρόνια δέχεται σε καθημερινή βάση επισκέψεις από εκατοντάδες παιδιά.
Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. του Συλλόγου, ευρισκόμενο σε πλήρη απαρτία, αποφάσισε ομόφωνα στη σημερινή του συνεδρίαση τα εξής:
1)     Να μην επιτρέπει στα παιδιά του Σχολείου να επισκέπτονται το εν λόγω κτίριο μέχρι να ελεγχθεί η στατικότητά του.
2)     Να προσφύγει στα αρμόδια όργανα ζητώντας να διαλευκανθεί το κατά πόσο το κτίριο λειτουργεί νόμιμα και κατά πόσο οι επισκέψεις σ’ αυτό είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια των παιδιών.
3)     Να ζητήσει από το Δήμο Αιγίου όλα τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις της μετατροπής του κτιρίου από Σχολείο σε  Μουσείο.
4)     Να ενημερωθεί από το Δήμο Αιγίου για το κατά πόσο έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στατικότητας και καταλληλότητας του κτιρίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Μουσείου (και ιδιαίτερα μετά το σεισμό του 2008) και να ζητήσει όλα τα σχετικά έγγραφα.
5)     Να στηρίξει το αίτημα των παιδιών μας να διδάσκονται στο χώρο που τους παραχωρήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και που είναι η φυσική και ιστορική έδρα του Σχολείου.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος
Τα Μέλη

Τρίψα Τρισεύγενη

Τσόλια Φανή

Οικονομόπουλος Νικόλαος

Ρομποτή Θεοδώρα
Η Γεν. Γραμματέας

Πανοπούλου - Κατσιγιάννη  Ευαγγελία


ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6/2010: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΙΓΙΟΥ
                Αίγιο 25/5/2010
                Αρ. Πρωτ.: 6


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο»

Αγαπητοί γονείς,

Την προσεχή Παρασκευή 28-5-2010 και ώρα 8.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγίου (Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου στο κτίριο του Παλαιού Νοσοκομείου) θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του μηνός Μαΐου, με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Στη συνεδρίαση αυτή έχει ενταχθεί και θα συζητηθεί εντός ημερησίας διατάξεως, η αίτηση που έχει υποβάλει από τις 10-12-2009 το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με θέμα τη μεταφορά του 4ου Δημοτικού Σχολείου στο παλαιό του κτίριο, το οποίο σήμερα στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο, με παράλληλη μεταστέγαση του Μουσείου σε κάποιο άλλο κτίριο. Η αίτησή μας έγινε ως υλοποίηση της σχετικής ομόφωνης απόφασης που πήρε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στην τακτική της συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.
Με δεδομένη τη σημαντικότητα του θέματος για όλους μας και για το εκπαιδευτικό μέλλον των παιδιών μας, σας καλούμε όλους να παραβρεθείτε στη Συνεδρίαση, προκειμένου από κοινού να πιέσουμε τους υπευθύνους με την αθρόα παρουσία μας για την επίτευξη του κοινού στόχου μας και τη λύση του χρονίζοντος προβλήματος του Σχολείου μας.
Το Δ.Σ. από την πλευρά του έκανε και συνεχίζει να κάνει συντονισμένες προσπάθειες προς όλες τις Δημοτικές παρατάξεις, προκειμένου να υπερψηφίσουν τη σχετική αίτηση, είναι όμως γεγονός ότι συναντά και σοβαρές αντιδράσεις. Τώρα λοιπόν εναπόκειται σε όλους μας να δώσουμε δυναμικά το παρόν μας δείχνοντας στους αρμοδίους ότι το θέμα είναι αρκετά σοβαρό και αφορά μεγάλο αριθμό οικογενειών. Τώρα είναι η κρίσιμη ώρα για να δείξουμε έμπρακτα την απαιτούμενη ευαισθησία και θυσιάζοντας λίγο από τον πολύτιμο χρόνο μας να αγωνιστούμε για το μέλλον των παιδιών μας.
Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε όλοι στο κάλεσμά μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία, παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας.
τηλ. επικοινωνίας: 6974071180 Καραμάνος Χρήστος
      6976616242 Κατσιγιάννη Ευαγγελία
      6946197010 Τσόλια Φανή

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος


Καραμάνος Χρήστος
Η Γεν. Γραμματέας


Πανοπούλου - Κατσιγιάννη  Ευαγγελία

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5/2010: ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΙΓΙΟΥ
Αίγιο 17/5/2010
Αρ. Πρωτ.: 5
   Δ/νση:Πάροδος Π. Μελά Αίγιο
   Τ.Κ. 25100
   Πληροφορίες: Χρ. Καραμάνος
   τηλ. 6974071180
ΠΡΟΣ: κ. Αλεξόπουλο Γρηγόριο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου             Δήμου Αιγίου

ΕΝΤΑΥΘΑΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για αίτησή μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο»
ΣΧΕΤ: Έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. 20/10-12-2009


Ο Σύλλογός μας με το ως άνω σχετικό έγγραφό του έχει αιτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγίου την μεταφορά του στο παλαιό του κτίριο. Το αίτημά μας έχει σταλεί στο Δήμο Αιγίου (αριθ. πρωτ. 27992/2009 της 10/12/2009) κι όμως έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα δεν έχει φτάσει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Γνωρίζουμε βέβαια ότι τα προς συζήτηση θέματα που εκκρεμούν είναι πολλά και πολύ σημαντικά. Όμως είναι εξίσου σημαντικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ και 15 χρόνια τα πλέον των 110 παιδιά του σχολείου μας για να μπορούμε να κωφεύουμε δίχως να προσπαθούμε να δώσουμε επιτέλους κάποια λύση.
Είχαμε λάβει επανειλημμένες προφορικές διαβεβαιώσεις του κυρίου Δημάρχου ότι το θέμα θα ερχόταν προς συζήτηση τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μαρτίου όσο και του Απριλίου. Παρά ταύτα όμως με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ούτε και στο τελευταίο θα συζητείτο.
Γνωρίζουμε ότι είστε ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τον ορισμό των θεμάτων που συζητούνται στο κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό λοιπόν και με δεδομένο το ήδη αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει περάσει, σας ζητούμε να εντάξετε άμεσα την αίτησή μας στα προς συζήτηση θέματα του επομένου Δημοτικού Συμβουλίου του μήνα Μαΐου. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τους λόγους οι οποίοι δεν σας επιτρέπουν να την προωθήσετε.
Με τη βεβαιότητα ότι θα εφαρμόσετε τη διαδικασία και θα ικανοποιήσετε την επιθυμία της Γενικής Συνέλευσης των γονέων του Σχολείου μας που με απόλυτη πλειοψηφία ενέκρινε τη σχετική αίτηση, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος


Καραμάνος Χρήστος
Η Γεν. Γραμματέας


Πανοπούλου - Κατσιγιάννη  Ευαγγελία

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21/2009: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΙΓΙΟΥ
Αίγιο 10/12/2009
Αρ. Πρωτ.: 21
   Δ/νση:Πάροδος Π. Μελά Αίγιο
   Τ.Κ. 25100
   Πληροφορίες: Χρ. Καραμάνος
   τηλ. 6974071180
ΠΡΟΣ: Πρ/νο Γραφείου Α΄/θμιας
             Εκπ/σης Αιγίου
ΕΝΤΑΥΘΑΘΕΜΑ: «Απαγόρευση επισκέψεων στο Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου»
ΣΧΕΤ:   Άρθρο με τίτλο «Υποχώρησε το πάτωμα του Λαογραφικού
               Μουσείου» (Εφημερίδα «Πρώτη της Αιγιάλειας» τεύχος 2759 σ.
              4 Δευτέρα 7/12/2009)

Μετά το ως άνω σχετικό άρθρο της εφημερίδας Πρώτη της Αιγιάλειας στο οποίο αναφέρεται η πτώση που υπέστη το πάτωμα του Λαογραφικού Μουσείου Αιγίου στην Αίθουσα 3 αλλά και οι βλάβες και σε άλλες αίθουσες που παρουσιάζουν επίσης προβλήματα, σας ζητούμε να απαγορεύσετε άμεσα με έγγραφό σας τις επισκέψεις στο Μουσείο των Σχολείων στα οποία έχετε δικαιοδοσία, μέχρις ότου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες επισκευές και να γίνει ο σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των μαθητών που επισκέπτονται το χώρο.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος


Καραμάνος Χρήστος
Η Γεν. Γραμματέας


Πανοπούλου - Κατσιγιάννη  Ευαγγελία
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1) κ. Δήμαρχο Δήμου Αιγίου
2) κ. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δήμου Αιγίου
3) Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αιγίου
4) Πρ/νο 2ου Γραφείου Β΄/θμιας Εκπ/σης Αιγίου
5) Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20/2009: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΙΓΙΟΥ
Αίγιο 10/12/2009
Αρ. Πρωτ.: 20
   Δ/νση:Πάροδος Π. Μελά Αίγιο
   Τ.Κ. 25100
   Πληροφορίες: Χρ. Καραμάνος
   τηλ. 6974071180
ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο
              Δήμου Αιγίου

ΕΝΤΑΥΘΑΘΕΜΑ: «Αίτηση για μεταφορά σχολείου»
ΣΧΕΤ: 1) «Υποβολή πρότασης επισκευής και ενισχύσεως»
             2) «Έγκριση μελέτης έργου επισκευής βλαβών από σεισμό»
             3) «Γενικό ιστορικό της εργολαβίας»
             4) «Διοικητική παραλαβή 4ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου»

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου μετά τον καταστρεπτικό σεισμό της 15ης Ιουνίου 1995, στεγάστηκε προσωρινά σε λυόμενες αίθουσες που τοποθετήθηκαν για το σκοπό αυτό στη θέση Μπούφαλο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί  η υπάρχουσα τότε επείγουσα ανάγκη και μέχρι να επισκευαστεί το κτίριό του. Στη θέση όμως αυτή παρέμεινε από το 1996 μέχρι και σήμερα, καθώς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το παλαιό σχολείο διατέθηκε για χρήση στην Ι.Λ.Ε.Α. προκειμένου να λειτουργήσει το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου.

Στη σημερινή όμως κατάσταση του Σχολείου παρουσιάζονται αρκετές δυσκολίες σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:
1)                    Το Σχολείο λειτουργεί στη θέση Μπούφαλο, χωρίς να διαθέτει επίσημη πολεοδομική άδεια και χωρίς να έχει καμία δυνατότητα επέκτασης ή διαμόρφωσης του χώρου του. Μάλιστα υπάρχουν κάποιοι γείτονες οι οποίοι απειλούν ότι θα προχωρήσουν σε καταγγελίες με στόχο το οριστικό του κλείσιμο, ενώ μπλοκάρουν κάθε προσπάθεια παρέμβασης και επέκτασης.
2)                    Στερείται των απολύτως αναγκαίων για την σωστή λειτουργία ενός σύγχρονου σχολείου. Το σχολείο μας όλα αυτά τα χρόνια λειτουργεί: α) χωρίς αίθουσα Η/Υ (το σχετικό μάθημα της πληροφορικής γίνεται στο γραφείο των δασκάλων!), β) χωρίς στεγασμένο χώρο για το μάθημα της γυμναστικής (σε περίπτωση βροχής το μάθημα γίνεται μόνο θεωρητικά εντός της αίθουσας!), γ) χωρίς αίθουσα για το μάθημα της ξένης γλώσσας (προκειμένου να γίνει το μάθημα σε κάποια αίθουσα αναγκάζεται η αντίστοιχη τάξη να βγει στο προαύλιο για γυμναστική!), δ) χωρίς αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπως σχολικές εορτές, παραστάσεις, συναυλίες, ομιλίες (οι σχετικές εκδηλώσεις γίνονται στο προαύλιο και κάτω από αντίξοες πολλές φορές καιρικές συνθήκες!).
3)                    Το προαύλιό του είναι αρκετά μικρό σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών με  αποτέλεσμα ο διατιθέμενος ζωτικός του χώρος να μην επιτρέπει την ανάπτυξη βασικών αθλητικών δραστηριοτήτων, τόσο σε επίπεδο μαθήματος γυμναστικής όσο και αθλημάτων.
4)                    Είναι αναγκασμένο κάθε χρόνο να διώχνει αρκετούς μαθητές που γεωγραφικά ανήκουν στην περιοχή του, λόγω της έλλειψης χώρου.
5)                    Η γειτνίασή του με το παρακείμενο Γυμνάσιο έχει δημιουργήσει στο παρελθόν σοβαρότατα προβλήματα λόγω της άμεσης επαφής των παιδιών στα διαλείμματα.
6)                    Οι αίθουσες διδασκαλίας, λόγω ακριβώς του υλικού κατασκευής τους, στερούνται μόνωσης με αποτέλεσμα να υπάρχει αφόρητη ζέστη το καλοκαίρι, κρύο και υγρασία τον χειμώνα, ενώ φυσικά δεν υπάρχει ούτε η απαραίτητη ηχομόνωση.
7)                    Οι λυόμενες αίθουσες δεν έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Οι εν λόγω μάλιστα αίθουσες επειδή έχουν τοποθετηθεί από το ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. (καθώς ο Ο.Σ.Κ. άρχισε να τοποθετεί αίθουσες μετά το 2000), δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές στην ποιότητα κατασκευής και έτσι μειώνεται σημαντικά ο χρόνος ζωής τους. Άρα πολύ σύντομα θα χρειαστούν αντικατάσταση, με ένα κόστος το οποίο σήμερα υπερβαίνει τις 25.000€ ανά αίθουσα και με πολύ δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Παράλληλα, με δεδομένη την προσωρινότητα της στέγασης του σχολείου και την έλλειψη επίσημης οικοδομικής άδειας, είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε ακόμα και στο οριστικό κλείσιμο του σχολείου.

Το πρόβλημα όπως αντιλαμβάνεστε είναι πολύ σοβαρό και έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στις 100 τουλάχιστον οικογένειες συμπολιτών μας όσο στους 110 και πλέον μαθητές των οποίων τις εκπαιδευτικές ανάγκες εξυπηρετεί το συγκεκριμένο σχολείο. Γι’ αυτό και η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να φέρει άμεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ζητάμε λοιπόν να εγκρίνετε την άμεση μεταφορά του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου στο παλαιό του κτίριο καθώς το κτίριο αυτό:

1)     Έχει ιστορική παρουσία σαν σχολείο τουλάχιστον 80 ετών (από το 1927 σύμφωνα με τα επίσημα συμβόλαιά του) και ίσως και μεγαλύτερη αφού το κτίριο υπάρχει από το 1867).
2)     Κληροδοτήθηκε με σαφή εντολή του διαθέτη να δοθεί αποκλειστικά και μόνο για σχολική χρήση και γι’ αυτό χτίστηκε με στόχο να καλύπτει αυτές ακριβώς τις ανάγκες.
3)     Το κτίριο μετά το σεισμό επισκευάστηκε και ενισχύθηκε αφού τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές καθώς και η προβλεπόμενη πρόταση επισκευής και ενισχύσεως (σχετ. 1 και 2), ελέγχθηκε σχετικά από τη Δ/νση Έργων της Ν.Α. Αχαΐας (σχετ. 3) και παραδόθηκε στη Σχολική Επιτροπή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου για σχολική χρήση (σχετ. 4), πράγμα που αποδεικνύει ότι η σχετική χρηματοδότηση έγινε αποκλειστικά και μόνο για την επισκευή του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Η ασφάλειά του λοιπόν είναι αρκετά μεγάλη και μάλιστα έχει δοκιμαστεί σε επόμενους ισχυρότατους σεισμούς (όπως του 2008). Είναι δε γνωστό ότι έχει χαρακτηριστεί από ειδικούς ως ένα από τα πιο γερά κτίρια του Αιγίου.
4)     Οι αίθουσές του είναι αρκετές ώστε να ικανοποιήσουν όλες τις βασικές ανάγκες λειτουργίας ενός σύγχρονου σχολείου.
5)     Ο προαύλιος χώρος του είναι πιο επαρκής και άνετος για τα παιδιά, ενώ έχει σαφώς περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης των σχολικών δραστηριοτήτων.
6)     Χωροταξικά διευκολύνει πολλούς από τους γονείς των μαθητών που εργάζονται κυρίως στο κέντρο της πόλης και ιδίως στον εμπορικό τομέα. Από την άλλη πλευρά επιτρέπει την αποσυμφόρηση των γειτονικών σχολείων (1ο και 2ο Δημοτικό) που τώρα αναγκάζονται να παίρνουν περισσότερους μαθητές από αυτούς που πραγματικά μπορούν να εντάσσουν στο δυναμικό τους.
7)     Τέλος στο σχολείο αυτό έχουν φιλοξενηθεί ως μαθητές μερικές σπουδαίες προσωπικότητες της Αιγιώτικης κοινωνίας, μεταξύ των οποίων και αρκετοί από τους αιρετούς που σήμερα διαχειρίζονται τα κοινά της πόλης μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα δείξετε την απαιτούμενη ευαισθησία και θα ανταποκριθείτε στο δίκαιο αυτό αίτημά μας και μάλιστα άμεσα με στόχο, ει δυνατόν, το σχολείο κατά τη νέα εκπαιδευτική περίοδο να λειτουργεί πλέον στο φυσικό του χώρο. Με τη βεβαιότητα αυτή, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος


Καραμάνος Χρήστος
Η Γεν. Γραμματέας


Πανοπούλου - Κατσιγιάννη  Ευαγγελία